[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Knap 200.000 flygtninge befinder sig ifølge FN i Sydsudan som følge af konflikt og kamphandlinger i grænseområderne imellem Sydsudan og Sudan. I den seneste periode er antallet af flygtninge steget kraftigt, hvilket har vanskeliggjort levevilkårene for flygtningene yderligere.

På anmodning fra FN’s flygtningeorganisation UNHCR sender Beredskabsstyrelsen den 28. juni en katastrofeekspert til området for at assistere FN med at skabe overblik over situationen og vurdere behovet for international bistand.

Beredskabsstyrelsens medarbejder indgår i et hold, som er sammensat af katastrofeeksperter fra Danmark, Norge og Finland. Udsendelsen forventes at vare en uge.

Kommende regntid kan forværre situationen
Infrastrukturen i Sydsudan er begrænset, hvilket gør det besværligt at transportere eksempelvis fødevarer og medicin ud til flygtningelejrene. Nogle steder er det stort set umuligt på grund af manglende vejnet.

FN oplyser, at den kommende regntid formentlig vil gøre det endnu vanskeligheder at transportere de relevante fornødenheder ud til flygtningene i området.