[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Mandag den 30. april 2012 underskrev Tilbúgvingarstovnur Føroya (Beredskabsstyrelsens søsterorganisation på Færøerne), Færøernes Politi og Beredskabsstyrelsen en samarbejdsaftale. Aftalen fastlægger rammer og procedurer for de færøske sektormyndigheders og kommuners brug og anvendelse af ekspertise i Kemisk Beredskab, som er et ekspertberedskab under Beredskabsstyrelsen.


Aftalen indebærer, at Kemisk Beredskab fremover kan bistå de færøske myndigheder med rådgivning, kemiske analyser samt assistance ved hændelser, som involverer kemiske stoffer og produkter. I sidstnævnte tilfælde kan Beredskabsstyrelsen assistere med hold fra det særlige HazMat-beredskab, som kan indsættes ved hændelser, der omfatter farlige kemiske stoffer.


Del af et samlet beredskabssamarbejde

I 2007 overgik sagsområdet vedrørende den civile sektors beredskab formelt til det færøske hjemmestyre. På den baggrund indgik Danmark og Færøerne i 2009 en samarbejdsaftale på beredskabsområdet, og samme år indgik Beredskabsstyrelsen og Tilbúgvingarstovnur Føroya en aftale på det nukleare beredskabsområde.


Samarbejdsaftalen på det kemiske beredskabsområde er indgået i tilslutning til de nævnte aftaler.