[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Scenariet for øvelsen er, at en række farlige radioaktive kilder er blevet stjålet fra Universitetet i Lund, hvorefter myndighederne igangsætter en omfattende eftersøgning med målinger af ioniserende stråling via helikoptere, køretøjer og mandskab til fods i Skåne-området.

Et illegalt laboratorium til fremstilling af radioaktive stoffer indgår i scenariet, og der vil blive lagt mindre radioaktive kilder ud på et område på omkring 5.000 kvadratmeter, som vil blive lukket for offentligheden.

Myndigheder fra hele Norden
Øvelsen er den hidtil største af sin art i Sverige og involverer omkring 400 personer fra forskellige myndigheder i Sverige, Norge, Island, Finland og Danmark og observatører fra 10 lande, heriblandt USA.

Beredskabsstyrelsen har ansvaret for planlægning og ledelse af det nukleare beredskab i Danmark og deltager i øvelsen med følgende:
 
  • Eksperter fra styrelsens nukleare og kemiske beredskaber
  • To målebiler
  • To landmobile målehold
  • To rensehold til forureningskontrol og evt. rensning af indsat personel, materiel og køretøjer
  • Et HazMat-team.

 

Beredskabsstyrelsen vil bruge øvelsen til at træne styrelsens kapaciteter inden for måling, teknik og taktik ved eftersøgning, håndtering og risikovurdering af radioaktive kilder. Til øvelsen anvendes strålekilder beregnet til øvelsesformål og af samme type som er kendt fra sygehuse og industrien.
 
Fra dansk side deltager Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen og Forsvarets CBRN kompagni i Skive også i øvelsen.

Pressearrangement
Mandag den 24. september kl. 10-12 afholdes der et pressearrangement i Skåne ved Revingehed uden for Lund, cirka en times kørsel fra København. Arrangementet foregår i to dele: 

  • Information om øvelsen og fremvisning af målebil og –helikopter
  • Mulighed for at overvære en del af øvelsen

 

Under anden del af arrangementet skal alle tilstedeværende som sikkerhedsforanstaltning bære dosimeter. For at kunne registrere udlevering af dosimetre skal journalister tilmelde sig på forhånd og opgive personnummer. Journalister kan således ikke deltage uden foregående tilmelding.

For at deltage skal journalister tilmelde sig til Beredskabsstyrelsens kommunikationsenhed via mail: kom@brs.dk eller telefon: 45 90 61 25 - senest torsdag den 20. september klokken 12:00.

Læs mere
Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsens nukleare og kemiske ekspertberedskaber ved at klikke på links øverst i højre kolonne.