[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I løbet af 2012 er der blevet gennemført en omfattende budgetanalyse af det samlede redningsberedskab i Danmark, herunder Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber.

Budgetanalysen er udarbejdet af et udvalg bestående af Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og Beredskabsstyrelsen samt med bistand fra rådgivningsfirmaet Deloitte.

Læs budgetanalysen på fmn.dk

Find udvalgets afrapportering samt budgetanalysen fra Deloitte ved at klikke på linket til Forsvarsministeriets hjemmeside, fmn.dk, øverst i højre kolonne.