[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I 2011 faldt de kommunale redningsberedskabers gennemsnitlige udrykningstid til 7 minutter og 51 sekunder mod 8 minutter og 7 sekunder året før.


Udrykningstiden er den tid, der går fra alarmcentralen har afgivet alarmen, til køretøjet er fremme på skadesstedet. Den indikerer dermed, hvor hurtigt brandfolkene kan påbegynde sluknings- eller redningsarbejdet.


På landsplan har den gennemsnitlige udrykningstid de seneste fem år ligget relativt fast på cirka otte minutter.


42 sekunder hurtigere i Nordjylland

Regionalt skete det største fald sidste år i Nordjylland, hvor brandvæsenet i gennemsnit var fremme på skadesstedet 42 sekunder hurtigere end året før. Den hurtigste landsdel er dog fortsat Region Hovedstaden, hvor brandvæsenet i gennemsnit var fremme efter 6 minutter og 18 sekunder. Gennemsnitstallene for de enkelte regioner fremgår af tabellen:


 
Forskellen på udrykningstiderne i de forskellige landsdele hænger sammen med antallet af heltids- og deltidsberedskaber, placering af brandstationerne og de uens køreafstande. 

Find udrykningstiden for din kommune

Den gennemsnitlige udrykningstid for kommunernes brandvæsener findes ved at klikke på linket i højre kolonne. Her kan du også finde et link til Redningsberedskabets Statistikbank, hvor du kan finde flere statistikker om redningsberedskabet i den kommune eller region, du bor i.


Udrykningsstatistikken baserer sig på de enkelte redningsberedskabers indberetninger i ODIN (forkortelse for online dataregistrerings- og indberetningssystem), som drives af Beredskabsstyrelsen.