[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har siden skybruddet over København den 2. juli 2011 omprioriteret blandt planlagte materielinvesteringer for at forbedre muligheden for at assistere de kommunale redningsberedskaber og andre myndigheder med beredskabsansvar ved ekstrem nedbør.


Udover at forøge antallet af slanger til hver pumpe, der allerede indgår i beredskabet, er pumpekapaciteten på Sjælland forøget. Det er sket ved, at Beredskabsstyrelsen Hedehusene har modtaget en container med 3 store og 4 mellemstore lænsepumper, der tilsammen kan pumpe ca. 26.000 liter vand væk i minuttet. Beredskabsstyrelsen Sjælland råder i forvejen over en pumpekapacitet på ca. 65.000 liter pr. minut.


Beredskabsstyrelsens samlede pumpekapacitet i 2012 er på ca. 280.000 liter i minuttet mod ca. 230.000 pr. minut i 2011.


Ved skybruddet i København i 2011 blev pumpemateriel fra Beredskabsstyrelsen Sjælland samt fra flere af styrelsens jyske beredskabscentre indsat i København.