[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Knap 85 repræsentanter for civilbeskyttelsesmyndighederne i EU, EØS-landene, kandidatlandene, EU-Kommissionen og Rådssekretariatet deltager i generaldirektørmødet, der afholdes i Eigtveds Pakhus i København den 12.-13. juni.

Ud over at indtage værtsrollen repræsenterer Beredskabsstyrelsen også Danmark i mødet, der samler generaldirektørerne for alle de lande, der deltager i EU’s civilbeskyttelsessamarbejde (fællesskabsordningen).

EU-Kommissionens generaldirektørmøder afholdes hvert halve år og er af orienterende og diskuterende karakter. Formålet med møderne er at skabe dialog om de emner, der behandles på civilbeskyttelsesområdet i EU og giver desuden generaldirektørerne mulighed for at mødes med deres europæiske kolleger.

Status over tema fra workshop

Fra dansk side vil der bl.a. blive givet en status for arbejdet med erfaringsopsamling efter civilbeskyttelsesindsatser, hvilket var emnet på en workshop afholdt i København i januar 2012.

Knap 30 lande deltog i workshoppen, hvor Beredskabsstyrelsen også var vært. Workshoppen resulterede i dokumentet ”The Copenhagen Framework on lessons learnt”.

Læs mere om generaldirektørmødet, workshoppen og det danske EU-formandskab via links i højre kolonne.