[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den stigendes flygtningestrøm som følge af interne konflikter og politiske spændinger i den demilitariserede zone mellem Sudan og Sydsudan får nu UNHCR, FN’s flygtningeorganisation, til at anmode om hjælp til opbygningen af nye flygtningelejre i Sydsudan.


I øjeblikket er der omkring 175.000 flygtninge i de nordøstlige delstater Upper Nile og Unity på grænsen til Sudan. Antallet af flygtninge har været moderat stigende, men FN forventer, at tilstrømningen vil stige markant i de kommende måneder.

 

Sydsudan med angivelse af de to delstater Upper Nile og Unity.

 
     
Indgår i eksperthold

I forbindelse medetableringen af nye flygtningelejre har UNHCR anmodet om ekspertbistand til at undersøge mulighederne for at oprette kontor- og beboelsesfaciliteter samt at yde logistikstøtte i form af lastbiler og værkstedsfaciliteter. Derfor udsendes et hold på i alt 3 eksperter fra Danmark, Norge og Sverige, som skal undersøge forholdene i området.


Fra Beredskabsstyrelsen udsendes Finn Bram. Han arbejder til daglig som beredskabsmester ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland og har stor erfaring fra tidligere internationale missioner.


Ekspertholdets arbejde kommer til at vare 2-3 uger og vil danne baggrund for en konkrete aftale om at sende bistand til opbygningen af flygtningelejrene i det nordøstlige Sydsudan.


Beredskabsstyrelsen deltager i missionen i regi af International Humanitarian Partnership, IHP, og udsendelsen finansieres af Udenrigsministeriet.