[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Kloakanlæg og afløbssystemer kommer på en hård prøve, hvis der som varslet af DMI falder kraftig regn over landet i løbet af i eftermiddag og aften.


Stedvis kan der falde 25-35 mm regn i løbet af 6 timer, vurderer DMI.


 
 
 
Klar til at rykke ud
Beredskabsstyrelsen følger situationen, og mandskab og materiel på styrelsens operative centre er klar til at rykke ud for at assistere kommunerne med pumpeudstyr, hvis det skulle blive nødvendigt.

 

Hvert center opretholder et døgnbemandet udrykningsberedskab, og i løbet af morgenen har centrene bl.a. afprøvet generatorer og lænsepumper, der kan sættes ind i evt. oversvømmede områder.


Desuden er frivillige tilknyttet Beredskabsstyrelsen blevet varslet om at være klar til at rykke ud.


Undgå vand i kælderen

På Klima- og Energiministeriets hjemmeside klimatilpasning.dk kan man finde råd om, hvordan man som husejer kan forholde sig, hvis man vil undgå at få regn- eller kloakvand i kælderen i tilfælde af kraftig regn.


Læs varslingen fra DMI eller se klimatilpasning.dk ved at klikke på links i højre kolonne. Her kan man også finde information om Beredskabsstyrelsens operative centre.