[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

39 personer fra den nationale beredskabsstyrke i Kosovo indledte onsdag en døgnøvelse ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev. Scenariet for øvelsen er et jordskælv, hvor beredskabsfolkene fra Kosovo skal opsætte et kontaktpunkt, en lejr og et mobilt koordinationscenter til at modtage international assistance.

I løbet af øvelsen vil de besøge den lokale lufthavn, en kemikaliefabrik og et bolig- og industriområde for at bedømme situationen og sørge for, at redningsarbejdet kan finde sted.

SIKSAM
Kosovanerne er i Danmark for at lære at indrette faciliteter til at modtage assistance, hvis Kosovo skulle blive ramt af store ulykker eller katastrofer som f.eks. kemikalieudslip, jordskælv eller stormflod. Forud for træningen er enhedens officerer blevet oplært til at uddanne deres mandskab til netop disse situationer.

- Det danske engagement i Kosovo har siden 1999 handlet om at kompetenceudvikle den nationale beredskabsstyrke i Kosovo. Det er det gode resultat af dette arbejde, vi i denne uge ser demonstreret på øvelsen, siger kolonnechef Martin Thomsen fra Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev.

Uddannelsen sker inden for rammerne af Danmarks internationale samarbejde på Balkan, SIKSAM, der har til formål at fremme samarbejdet inden for civilbeskyttelse mellem landene i regionen. I øvelsen deltager endvidere enheder fra hjemmeværnet.