[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Udslippet dækker et areal på omkring 65 hektar. Der er dog tale om en meget tynd film af olie, som ikke udgør nogen større fare for dyrelivet eller miljøet i området.

I alt har seks befalingsmænd og 18 værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland og Beredskabsstyrelsen Midtjylland i løbet af mandag og tirsdag samarbejdet med Sønderborg Brand og Redning, politiet og Søværnets Operative Kommando om at få olien inddæmmet.


Beredskabsstyrelsen har lagt flydespærringer ud ved Christian X’s bro i Alssund og driver desuden Kommandostationen for redningsberedskabets indsats. Herudover har styrelsen bidraget med en båd og har overvåget forureningen i løbet af natten.

Flydespærring (arkivfoto)