[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Voldsomme skybrud, store mængder sne, smeltevand og storme i Danmark samt en tsunami i Japan med oversvømmelser og en alvorlig kernekraftulykke til følge. Flere ekstraordinære hændelser var med til at trække på Beredskabsstyrelsens ressourcer i 2011.


De usædvanlige og komplekse hændelser er karakteristiske for de senere års udvikling. Det mere ekstreme vejrlig sammen med terrorrisiko, kompleks infrastruktur og internationalt engagement er blandt de udviklingstendenser, der i stigende grad udfordrer styrelsen.


Et tilfredsstillende niveau er fastholdt trods store udfordringer

Trods de særlige omstændigheder fremgår det af Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2011, at styrelsen har fastholdt et tilfredsstillende niveau i varetagelsen af sine kerneopgaver.


Samtidig fremgår det også, at der er sket en økonomisk tilpasning i overensstemmelse med den politiske aftale for redningsberedskabet i 2011, og at der som en del af aftalen er gennemført en stram prioritering af kerneopgaverne.


Som en konsekvens af de ekstraordinære hændelser samt tilpasning i henhold til den politiske aftale har Beredskabsstyrelsens drift været presset. Årets resultat er dog som forventet og ligger med en tilfredsstillende margin inden for den tilladte udsvingsrate.


Læs og download Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2011 ved at følge linket i højre kolonne.