[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Frederick von Baden har gennemført værnepligtsuddannelsen hos Beredskabsstyrelsen og har siden 2008 været tilknyttet Beredskabsstyrelsen Sjælland som statslig frivillig. I 2011 deltog han i 20 af centerets assistancer og fremstår dermed som et forgangsbillede for de andre frivillige ved centeret, lyder det i indstillingen til prisen.

Til dagligt har Frederick sit eget træfældningsfirma og er også tilknyttet som frivillig i Guldborgsund Kommune. Han har en bred uddannelse inden for redningsberedskabet og bl.a. tilegnet sig specialkapaciteter inden for CBRN-området og som operatør i Beredskabsstyrelsens særlige operative nukleare måleberedskab.

Årets frivilligpriser
Prisen som Årets Frivillig tildeles en frivillig eller gruppe af frivillige, der i det forløbne år har ydet en særlig indsats i forbindelse med afgrænsede hændelser, eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for generelt at skabe opmærksomhed om anvendelsen af frivillige.

Frederick von Baden får overrakt prisen af forsvarsminister Nick Hækkerup fredag den 16. marts 2012 på Kastellet i København. Ved samme lejlighed vil følgende modtage frivilligpriser for 2011:
 
  • Årets frivilligberedskab: Fanø Redningsberedskab
  • Årets frivillig i hjemmeværnet: Bjarne Nielsen fra Hjemmeværnskompagni Hasle
  • Årets frivillige hjemmeværnsenhed: Hjemmeværnskompagni Vestlolland