[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fra og med den 15. maj 2012 ændres betalingspraksis for en række ikke-obligatoriske beredskabsfaglige kurser. Det fremgår af et brev, som Beredskabsstyrelsen i dag har sendt til alle landets kommuner og andre, der udfører opgaver inden for de kommunale redningsberedskaber.

Fremover vil der for en række kursers vedkommende blive opkrævet fuld betaling. Det betyder, at man udover betaling for indkvartering og forplejning også skal betale for selve undervisningsdelen.

Ændringerne berører alene ansat beredskabspersonel i kommunerne eller hos private aktører, der løser opgaver for de kommunale redningsberedskaber samt for frivillige i de sønderjyske brandværn.

For deltagelse i de øvrige kurser er betalingsbetingelserne på nuværende tidspunkt uændrede for såvel ansat som frivilligt personel.

Inddeling i kurser med ændrede og uændrede betalingsbetingelser
Udover den funktionsbestemte opdeling af de beredskabsfaglige kurser, som kendes fra kursuskataloget på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, inddeles kurserne nu også i to grupper med henholdsvis ændrede og uændrede betalingsbetingelser. Herved kan de kommunale redningsberedskaber let overskue, hvilken betaling der gælder for deltagelse i de enkelte kurser.

Kort overgangsperiode
For at sikre en så gnidningsløs overgang som muligt vil der være en kort overgangsperiode, hvor allerede bekræftet kursusdeltagelse behandles efter den hidtidige betalingspraksis.

Læs og download Beredskabsstyrelsens brev til kommunerne ved at følge linket i højre kolonne. Her kan du få mere detaljeret information om den ændrede betalingspraksis – herunder også lister med kurser, hvor betalingspraksis henholdsvis ændres eller ikke ændres.