[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den teknologiske udvikling giver nye muligheder, men stiller os også over for nye udfordringer. Et af de områder, hvor det går stærkt, er udviklingen af eldrevne køretøjer, og her er det vigtigt, at redningsberedskabet vedligeholder og udvikler sine kompetencer.


Vejledningen, som Beredskabsstyrelsen nu udgiver, er bl.a. produceret på baggrund af flere forespørgsler fra de kommunale redningsberedskaber.


- Vi har modtaget en del forespørgsler vedrørende elbiler. Antallet af elkøretøjer på de danske veje er ikke så stort endnu, men om få år vil billedet nok se helt anderledes ud, siger Michael W. Rasmussen, der er sektionsleder i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.


Kendskab til teknologien styrker sikkerheden

Vejledningen gennemgår de forskellige typer af eldrevne køretøjer og skitserer metoderne ved den overordnede indsats i forbindelse med brand, frigørelse og bugsering.


Når brand- og redningsfolk f.eks. skal frigøre fastklemte bilister, kan det være nødvendigt at klippe køretøjet op med særligt hydraulisk udstyr.


Drejer det sig om et eldrevet køretøj, kan redningsmandskabet støde på strømførende komponenter med væsentligt større spændinger end i konventionelle benzin- eller dieseldrevne biler.


- Uden den fornødne viden kan indsatspersonellet godt komme i fare. Vejledningen giver en forståelse af de grundliggende principper og kan derfor være med til at sikre mandskabets sikkerhed, fastslår Michael W. Rasmussen.


Vejledningen kan læses og downloades via linket i højre kolonne.