[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Uanset hvordan situationen udvikler sig, er følgevirkninger på dansk territorium af et evt. udslip forsat helt udelukket.
 

Hvis man befinder sig i Japan eller påregner at rejse til landet, skal man følge de japanske myndigheders anvisninger, og rejser skal ske i henhold til Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
 

Med de nuværende oplysninger om situationen på værket vurderes det, at der ikke er risiko for større udslip til omgivelserne.
 

Der er efter Beredskabsstyrelsens oplysninger sket skader på brændslet i begge reaktorer. Der er i den forbindelse risiko for en hel eller delvis nedsmeltning af reaktorkernerne. Reaktorindeslutningerne er imidlertid intakte på begge reaktorer, og er netop designet til at kunne indeslutte de radioaktive stoffer, der vil blive frigjort ved en eventuel nedsmeltning, således at stofferne ved denne type uheld tilbageholdes inden for reaktorindeslutningen.
 

Situationen udvikler sig stadig
De japanske myndigheder overvåger konstant strålingsniveauet omkring værket, men har ikke fuldt overblik over situationen inden i reaktorerne. Der er konstateret et mindre udslip af radioaktive stoffer fra reaktorerne, bl.a. af radioaktivt jod og radioaktivt cæsium. Flere end 200.000 personer er blevet evakueret i 20 kilometers radius fra kernekraftværket.
 

I forbindelse med et forsøg på at etablere en nødstrømsforsyning til reaktor 1 indtraf der en brinteksplosion i bygningen med reaktoren. Eksplosionen ødelagde bygningens skal uden at beskadige reaktorindeslutningen, der fortsat er intakt. Vandniveauet i reaktoren er lavt, og man må formode, at en del af kernen ikke er dækket af vand, og at der kan være sket en kernenedsmeltning.
 
Der pumpes havvand ind i reaktorindeslutningen i et forsøg på at køle reaktorkernen ned. De japanske myndigheder har klassificeret hændelsen som en niveau 4 hændelse jf. den internationale INES-skala (International Nuclear Event Scale).
 

Der er også problemer med at sikre tilstrækkelig køling af reaktorerne på et andet kernekraftværk ved Fukushima, kernekraftværket Fukushima Daini.
 

Beredskabsstyrelsen følger fortsat situationen og de japanske myndigheders informationer tæt og er i løbende kontakt med internationale og danske samarbejdspartnere, herunder Statens Institut for Strålebeskyttelse, Risø DTU, Ambassaden i Tokyo og Udenrigsministeriet.