[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Vintermånedernes enorme mængder sne og et stort skybrud i august gav Beredskabsstyrelsen usædvanligt travlt i 2010. I løbet af året rykkede styrelsen ud i alt 792 gange. Det svarer til 41 procent flere indsatser i forhold til året før, hvor styrelsen havde 564 assistancer.
 

I 2010 kom mange af assistancerne samtidigt, fortæller chef for Nationalt Beredskab, Jørn Allan Pedersen:
 

- Centrene, de værnepligtige og de frivillige har udført voldsomt mange opgaver og samtidig fortsat uddannelsen af værnepligtige. Det lagde naturligvis et stort pres på styrelsen, men vi har løst opgaven og fået indsatser og uddannelse til at gå op i en højere enhed.
 

Tallene dækker over assistancer til politi, brandvæsen og andre myndigheder.
 

Sne og skybrud
I 2010 fylder sneassistancerne mest i statistikken: 232 gange rykkede styrelsen ud med sneberedskab, hvoraf de 215 foregik i januar, februar og december. Dertil kom 42 afstivningsopgaver i netop disse tre måneder.
 

I august åbnede himlen sig over Danmark, og Beredskabsstyrelsen assisterede kommunerne mod oversvømmelser 31 gange. I alt havde styrelsen 52 lænseopgaver sidste år.
 

- Historisk set har vi heller aldrig haft så mange internationale indsatser som i 2010. Og her kommer mandskabet blandt andet også fra centrene, siger Jørn Allan Pedersen.