[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har publiceret en temaside om kernekraftsituationen på styrelsens hjemmeside brs.dk. Her findes blandt andet en liste med spørgsmål og svar om kernekraftsituationen i Japan. Listen er udarbejdet i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse, Risø DTU, Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Tokyo. Temasiden og listen med spørgsmål og svar opdateres løbende.
 

Hvis man befinder sig i Japan eller påregner at rejse til landet, skal man følge de japanske myndigheders anvisninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning. Man kan finde yderligere information på den danske ambassade i Tokyos hjemmeside.
 

Status på situationen omkring kernekraftværkerne i Japan
Natten mellem søndag den 13. og mandag den 14. marts dansk tid skete der en eksplosion på Fukushima Daiichi-værket, der ødelagde bygningen omkring kernekraftværkets reaktor 3. Der er ikke sket skade på selve reaktoren, og der er derfor ikke sluppet stråling fra radioaktive stoffer ud i luften i forbindelse med eksplosionen.
 

I forbindelse med eksplosionen blev nødkølingsforanstaltningerne omkring Fukushima Daiichi-værkets reaktor 2 beskadiget, og kernekraftværket arbejder i øjeblikket på at få kølingssystemerne genetableret.
 

Hvis kølingssystemerne svigter, er der risiko for, at temperaturen i reaktorkernen stiger så meget, at der kan ske en nedsmeltning af reaktorkernen. En nedsmeltning indebærer, at uranet i reaktorkernen bliver så varmt, at dele eller hele reaktorkernen smelter til en højradioaktiv masse og synker ned i bunden af reaktorens indeslutning.
 

En nedsmeltning betyder ikke i sig selv, at radioaktive stoffer slipper ud i luften, så længe reaktorens betonindeslutning er intakt.