[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I løbet af februar, marts og april holder Beredskabsstyrelsen temadage om den nye uddannelse til brandmand 2011. Temadagene henvender sig til instruktører, holdledere og uddannelsesansvarlige i redningsberedskabet. I alt arrangeres der ni temadage rundt omkring i landet.
 

Programmet for hver enkelt temadag er ens: Uddannelsesplanen for brandmandsuddannelsen 2011 vil blive præsenteret, og der vil både blive givet praktiske eksempler på det undervisningsforløb og de læreprocesser, som planen lægger op til.
 

- Deltagerne kan naturligvis også spørge ind til de enkelte elementer i uddannelsen, fortæller sektionsleder i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og HR-udvikling (CUH), Michael Rasmussen.

Der er plads til cirka to deltagere fra hvert beredskab eller uddannelsessted. Tilmelding skal ske seneste en uge før den pågældende temadag, og pladserne fordeles efter først til mølle princippet.