[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Ældre mennesker har en betydelig større risiko for at miste livet på grund af brand end yngre. Det fremgår af Redningsberedskabets Statistik, som hvert år udarbejdes af Beredskabsstyrelsen.


Mere end fem gange større risiko

Af statistikken fremgår det, at den ældste befolkningsgruppe, dvs. mennesker som er 80 år eller ældre, har omkring fem gang større risiko for at omkomme ved en brand end gennemsnittet. For de 67-79 årige er risikoen mere end to gange højere.


Figuren viser den relative risiko for at omkomme ved brand fordelt på alder og køn i perioden 2001-2010.

Klik her for at se større format.


Kilde: Beredskabsstyrelsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og Danmarks Statistik – statistikbanken.dk.


Note: For hvert køn og hver alderskategori er andelen af omkomne ved brand sat i forhold til antallet af personer i den pågældende befolkningsgruppe. På grund af det relativt lille antal observationer i hver kategori er den relative risiko opgjort over en periode på flere år (2001-2010).


Derfor giver det god mening at fokusere på årsagerne til den forhøjede risiko, og hvad der kan gøres for at nedsætte den.


Det er netop det BrandBevægelsen vil gøre, når der afholdes en temadag om ældres brandsikkerhed. På temadagen vil overingeniør i Beredskabsstyrelsen Peter Hofman-Bang bl.a. belyse problemets størrelse ved en gennemgang af statistikken. Se det samlede program for dagen ved at følge linket i højre kolonne.


Tilmelding til temadagen om ældres brandsikkerhed

Temadagen finder sted hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) i Hvidovre og henvender sig til alle, som arbejder med brandsikkerhed eller med omsorg for ældre.


Tilmelding til temadagen sker via DBI’s hjemmeside. Link til tilmeldingssiden findes i højre kolonne.