[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I år lancerede Beredskabsstyrelsen et helt nyt undervisningsmateriale til brug i 4. og 5. klasse, ”Ild – en farlig ven”. Materialet anvendes i forbindelse med brandforebyggelsesugen, som hvert år afholdes i uge 40. Her lærer elever på grundskoler landet over om brandforebyggelse og at omgås ild med fornuft og omtanke.


En evaluering viser, at lærere og elever har taget godt imod det nye undervisningsmateriale.


Bygget op omkring en hjemmeside

Undervisningsforløbet i ”Ild – en farlig ven” er bygget op omkring en hjemmeside (ildenfarligven.dk) med videoer og interaktive elementer med Søren Brandmand som den gennemgående figur.


Elevopgaverne kan afvikles elektronisk, men skolerne kan også gratis bestille trykte undervisningsmaterialer. Hele ideen er at skabe rammer for et undervisningsforløb, hvor elevernes aktive medvirken og engagement fremmer læringen.


Brugerundersøgelse viser stor tilfredshed

Efter lanceringen af ”Ild – en farlig ven” i oktober 2011 er der gennemført brugerundersøgelser blandt både lærere og elever. Resultaterne viser blandt andet, at


  • 96 % af lærerne vil anbefale undervisningsmaterialet til andre
  • 89 % af lærerne mener, det var let for eleverne at forstå og komme i gang med opgaverne
  • 87 % af eleverne synes, det har været spændende at lære om brand
  • 83 % af eleverne mener, de kan bruge det, de har lært

Skoler kan stadig bestille

Skolerne har i år bestilt ca. 20.000 eksemplarer af det trykte undervisningsmateriale. Hvis de ikke allerede har gjort det, kan skolerne stadig nå at bestille materialer hjem til skolebibliotekerne. Se kontaktinformation vedrørende bestilling i højre kolonne.


”Ild – en farlig ven” er udviklet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med TrygFonden, og selve udviklingsopgaven har været varetaget af e-lærings-virksomheden Assima, som også har gennemført den efterfølgende evaluering.