[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

EU-kommissionen fremlagde onsdag den 25. maj en plan for at teste samtlige kernekraftværker i EU. Det drejer sig i alt om 143 reaktorer i 14 lande. Beslutningen om at teste de nukleare anlæg i Europa blev truffet i marts kort efter jordskælvet og tsunamien og den efterfølgende alvorlige situation på det japanske kernekraftværk Fukushima Daiichi.
 

Hvad er en nuklear stresstest?
Stresstesten er et sæt ekstra sikkerhedskriterier udarbejdet i lyset af ulykken på Fukushima Daiichi-kernekraftværket. De vil være et supplement til den sikkerhedsstandard, som allerede er indført på nationalt plan. Formålet er at vurdere, om de sikkerhedsmargener, som kernekraftværkernes driftslicens er betinget af, er tilstrækkelige til at dække uforudsete hændelser.
 

- Målet er at lære af, hvad der skete i Japan og forebygge, at en lignende ulykke kan ske i Europa. En af de vigtigste erfaringer, der kan drages, er, at det utænkelige kan ske - at to naturkatastrofer kan ramme på samme tid og få elforsyningssystemet sat fuldstændigt ud af drift, forklarer Michael Boesgaard Brøndel, der er chef for Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab.
 

Hvad vil blive vurderet i testen?
Det vil blive vurderet, om kernekraftværket kan modstå virkningerne af følgende hændelser:

  1. Naturkatastrofer: jordskælv, oversvømmelser, ekstrem kulde, ekstrem varme, sne, is, storme, tornadoer, kraftig regn og andre ekstreme naturforhold.
  2. Menneskeskabte fejl og handlinger: for eksempel flystyrt, eksplosioner og brand. Hertil kommer sammenlignelige skadevirkninger fra terrorangreb.

 

Herudover vil man også vurdere forbyggende foranstaltninger i forhold til terror eller andre tilsigtede handlinger. Vurderingerne af antiterrorforanstaltninger vil blive behandlet særskilt og vil involvere antiterroreksperter, embedsmænd fra nationale sikkerhedsmyndigheder m.fl. Af hensyn til landenes nationale sikkerhed vil disse vurderinger ikke blive offentliggjort, mens resultatet af stresstesten vil blive offentliggjort.
 

Arbejdet med at teste de mange reaktorer og anlæg går i gang i begyndelsen af juni og skal være tilendebragt inden udgangen af april 2012.
 

Konsekvensen af et eventuelt uheld på et europæisk anlæg kan være grænseoverskridende, som man så det efter Tjernobyl-ulykken i 1986. Derfor vil det forestående testarbejde blive fulgt nøje i Beredskabsstyrelsen.