[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

På EU-plan er der opnået enighed om, at det udelukkende skal være særlige selvslukkende cigaretter, som er tilgængelige på markedet. Der er vedtaget en fælles standard for cigaretterne, som beskriver de selvslukkende egenskaber, cigaretterne skal have, hvis de produceres til det europæiske marked.


Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen, der har ansvaret for den generelle produktsikkerhed i Danmark.


Formålet med standarden er at mindske antallet af brande forårsaget af rygning. Selvslukkende cigaretter er lavet af specielt papir, der sikrer, at gløden i de fleste tilfælde går ud, når der ikke aktivt ryges på cigaretten.


Papiret redder allerede liv

Europa-Kommissionen anslår, at der årligt sker mindst 1.000 dødsfald i EU som følge af brande, der er forårsaget af cigaretter. Dødsfaldene skyldes typisk, at folk falder i søvn med en tændt cigaret.


Kommissionen vurderer, at indførelsen af selvslukkende cigaretter vil medføre en reduktion i antallet af dødsbrande i EU.


I Finland har man haft selvslukkende cigaretter på markedet siden januar 2010. Her er der konstateret en markant reduktion i antallet af dødsbrande.


Forventer færre dødsbrande i Danmark

Brandforebyggelsesekspert Peter Hofman-Bang fra Beredskabsstyrelsen forventer også, at dette vil blive tilfældet i Danmark, hvor dødsbrande hvert år koster ca. 80 mennesker livet.


- Baseret på erfaringer fra udlandet forventer jeg, at der vil ske 5-10 færre dødsfald årligt som følge af brand, nu hvor de selvslukkende cigaretter bliver indført. Desværre regner vi ikke med, at vi helt bliver fri for dødsbrande på grund af uforsigtig rygning, for vi taler stadig om ild – og den skal man have respekt for, siger Peter Hofman-Bang.


Beredskabsstyrelsen regner også med, at der fremover – alt andet lige – vil opstå lidt færre brande generelt. De danske brandvæsener rykker ud til knap 6.000 brande i boliger om året, hvoraf ca. 300 skyldes uforsigtighed ved rygning.