[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det er i år tredje gang, der afholdes en 112-dag. Arrangementet finder sted i Fællessalen i Folketinget på Christiansborg i København. Her vil aktører inden for samfundets beredskab medvirke til at belyse en række temaer med relevans for beredskabet. Beredskabsstyrelsen er blandt deltagerne.
 

På Højbro Plads og Ved Stranden opstiller Beredskabsstyrelsen materiel fra HAZMAT-beredskabet, som er styrelsens mobile ekspertberedskab, der kan spore, identificere og udtage prøver af kemiske stoffer.
 

Herudover vil materiel og redningshunde fra styrelsens eftersøgnings- og redningshold USAR (Urban Search and Rescue) blive vist frem. USAR-holdet kan koordinere og bedømme en katastrofesituation samt foretage eftersøgning og redning af overlevende, som er blevet begravet under ruinerne efter f.eks. jordskælv, jordskred, oversvømmelser og eksplosioner.
 

Københavns Politi, Roskilde og Københavns Brandvæsener, Søværnets Operative Kommando og Nordsjællands Erhvervsakademi deltager også på 112-dagen på og over for Christiansborg i København.