[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fyrværkerisæsonen står for døren. Fra den 1.-31. december er det muligt at købe fyrværkeri i butikkerne, og det vil tusinder danskere traditionen tro benytte sig af, når nytåret endnu en gang skal markeres.


Risikoen for, at der kan opstå brand i fyrværkeri, er dog ikke begrænset til december måned. Det har brande i ulovlige fyrværkerioplag blandt andet vist. De kommunale brandvæsener er derfor året rundt parat til at rykke ud, hvis uheldet skulle være ude.


For at styrke det faglige grundlag for en forsvarlig indsats i forbindelse med brand i fyrværkeri har Beredskabsstyrelsen udgivet en vejledning, som retter sig imod redningsberedskabets indsatsledere, holdledere og brandmandskab. Her kan man også finde hjælp til det forebyggende arbejde.


Flere scenarier gennemgås

En fyrværkeribrand er ikke bare en fyrværkeribrand. Vejledningen er således opbygget med ni enkeltsider for brand i fyrværkeri under forskellige omstændigheder. En brand kan udvikle sig meget forskelligt alt efter, hvilken type fyrværkeri der er tale om (klassifikation), hvilken form for oplag det drejer sig om (container eller bygning), og hvor branden er opstået (under transport eller i forbindelse med detail- eller engrossalg).


Vejledningen kan downloades som pdf ved at følge linket i højre kolonne.


Beredskabsstyrelsens vejledning Håndtering af brand i fyrværkeri’ udkom første gang i 2005 og revideres nu en gang om året. Vejledningen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Beredskabscenter Aalborg, Falck Kolding, Københavns Brandvæsen, Kolding Kommune og Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros.