[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Tættere på de værnepligtiges hverdag, mere underholdning og farver på alle sider. Det er kongstanken bag relanceringen af Sprøjten, som er landsblad for Beredskabsstyrelsens værnepligtige.
 

- Fremover kommer vi mere ud og taler med kilderne personligt. Vi får også flere sjove og underholdende indgangsvinkler, fortæller Sprøjtens redaktør, Jacob Friis Pedersen.
 

Udgivelsen fra april indeholder f.eks. et interview med 26-årige Nina Svenningsen om, hvordan det er at være kvindelig værnepligtig i Beredskabsstyrelsen. Hele udgivelsen er trykt i farver i modsætning til tidligere, hvor flere sider var i sort/hvid.
 

Sprøjten udgives af Landstalsmandsudvalget, der repræsenterer de værnepligtige i Beredskabsstyrelsen. Alle artikler skrives af to værnepligtige i styrelsen. Bladet udkommer seks gange om året og trykkes i 400 eksemplarer.
 

Værnepligtig i Beredskabsstyrelsen
Hvert år uddannes omkring 750 værnepligtige i Beredskabsstyrelsens fem centre. Uddannelsen tager seks måneder, og eksamensbeviset kan bruges til at søge job som brandmand eller som springbræt til uddannelser inden for byggeri, miljø, sundhed, teknik og miljø.
 

Under uddannelsen indgår de værnepligtige i Beredskabsstyrelsens operative beredskab. Dermed udgør de en vigtig del af det samlede redningsberedskab i Danmark.