[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Torsdag den 23. juni er det sankthansaften, og rundt om i landet skal heksene igen belave sig på at tage en tur til Bloksbjerg. Men det er ikke kun heksene, der skal være påpasselige, for sankthansaften skiller sig ud i brandstatistikken med flere brande end normalt.
 

På en normal aften og nat rykker brandvæsenet ud til omkring 25 brande på landsplan. På sankthansaften ligger tallet i gennemsnit på ca. det dobbelte.
 

For at sikre, at det kun er sankthansbålet, og ikke andet, der går op i røg sankthansaften, skal afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.
 

Afstandsreglerne for bålafbrænding
Afstandsreglerne er fastsat ved lov. Sankthansbål skal således være placeret i en afstand af mindst:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra brændbare markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale

 
Husk også at vise hensyn til omgivelserne generelt, og vær opmærksom på, at smådyr kan have taget ophold i sankthansbålet inden afbrænding. Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før, det skal tændes.
 

Detaljerede angivelser af mindsteafstande til bygninger, bevoksning og materialer kan findes i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.