[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har udsendt en ny vejledning i at udarbejde beredskabspolitikker og beredskabsprogrammer. Vejledningen er suppleret med skabeloner, der samlet forklarer fordelene ved at udarbejde disse to styringsdokumenter og gør arbejdet med dem lettere.

Ekstraordinære hændelser stiller store krav til samarbejdet i en kommune, fordi mange forvaltninger typisk bliver inddraget i krisestyringen. Beredskabsstyrelsen opfordrer derfor kommunerne til at fokusere på det tværgående samarbejde om beredskabet, før en ekstraordinær hændelse indtræffer.

En kommune kan styrke beredskabsplanlægningen ved at udarbejde og implementere en beredskabspolitik og et beredskabsprogram. Beredskabspolitikken drejer sig om selve rammen og det generelle mål for beredskabsplanlægningen, mens beredskabsprogrammet beskriver de konkrete initiativer, som skal gennemføres for at nå disse mål.

Rettet mod kommuner og andre organisationer
Vejledningen er blevet til på baggrund af et pilotprojekt, som Beredskabsstyrelsen gennemførte i 2010 i tæt samarbejde med seks kommuner - Aalborg Kommune, Bornholms Regionskommune, Egedal Kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune og Tønder Kommune.

Selvom vejledningen tager udgangspunkt i en kommunes behov, kan den med fordel anvendes af andre organisationer, der arbejder med beredskab.