[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En ajourført udgave af ”Førsteindsats ved kemikalieuheld” har fået en ny brugervejledning, som gør det hurtigere at slå farlige stoffer op.

Når indsatsledere fra brandvæsenet og politiet kommer ud til uheld med kemiske stoffer, har de brug for et hurtigt overblik over, hvilke farlige egenskaber stofferne har, så indsatsen så vidt muligt kan gennemføres uden risiko for mennesker og miljø.

I Beredskabsstyrelsens nye og opdaterede udgave af bogen ”Førsteindsats ved kemikalieuheld” kan indsatslederne hurtigt finde frem til, hvilke foranstaltninger der skal tages i anvendelse over for forskellige grupper af kemiske stoffer.

Alle farlige stoffer, der transporteres på landevejene, skal mærkes med et UN-nummer. Den nye udgave har et UN-nummerindeks med 2.281 poster og et alfabetisk register med 2.558 indgange. Indsatsledere kan således hurtigt slå op i bogen og finde retningslinjer for, hvordan de farlige stoffer skal håndteres i tilfælde af et uheld.

Nu med brugervejledning
Bogen har som noget nyt fået en vejledning i, hvordan informationssystemet om farlige stoffer anvendes. Vejledningen er føjet til på opfordring fra brugerne.

Foruden ajourføringen af informationerne om de mange kemiske stoffer er bogen opdateret i forhold til både ADR-konventionen 2011 og den seneste udgave af ”Indsatskort for kemikalieuheld” (2011), hvori de enkelte kemiske stoffer og deres håndtering beskrives nærmere.

”Førsteindsats ved kemikalieuheld” fra 2011 er på i alt 364 sider og koster 250 kroner.

Man kan bestille et eksemplar af den nye udgave ved at kontakte Beredskabsstyrelsen, Kemisk Beredskab, på mailadressen kemi@brs.dk, eller via telefon: 45 90 60 00.