[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det nukleare måleberedskab på den grønlandske vestkyst har derfor siden slutningen af februar forsynet Beredskabsstyrelsen med måledata fra Grønland døgnet rundt - herunder også i forbindelse med den alvorlige situation på kernekraftværket Fukushima i Japan.
 

Selv hvis der sker et større udslip med radioaktive stoffer fra kernekraftværket, vil det ikke udgøre nogen sundhedsmæssig risiko i hverken Danmark, Grønland og Færøerne. Måleudstyret i Grønland - og det, der befinder sig i Danmark - vil dog kunne spore selv meget begrænsede ændringer i strålingsniveauet.
 

Ny teknik i de grønlandske målestationer
De tre anlæg på den grønlandske vestkyst, der kan måle og identificere radioaktive stoffer i luften, indeholder helt ny teknik.
 

- Dels fylder de meget lidt, dels - og det er den største fordel - er de mere automatiserede og robuste end tidligere systemer, forklarer fysiker i Beredskabsstyrelsen Steen Hoe.
 

Hver station udgøres af to måleapparater, der dels kan måle den totale dosis, dels kan identificere, hvilke radioaktive stoffer det drejer sig om.

Opstillet tre steder langs vestkysten
- Vi har bl.a. taget hensyn til den grønlandske demografi ved placeringen af de tre målestationer. De er opsat ved Aasiaat, Nuuk og Qaqortoq på den grønlandske vestkyst, hvor ca. 80 % af befolkningen er bosat, fortæller Steen Hoe.
 

Udover de stationære målestationer råder Beredskabsstyrelsen også over mobile målestationer, som kan opstilles andre steder i Grønland, hvis der skulle opstå behov for dette.