[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beslutningen om at indføre en fællesnordisk røgalarmsdag blev truffet på Nordisk Ministermøde for ministre med ansvar for redningsberedskabet i Helsingfors tirsdag den 22. november.


De nordiske beredskabsministre mødes en gang om året for at drøfte, hvordan de nordiske lande kan samarbejde om at forebygge, mindske og håndtere følgerne af ulykker og katastrofer.


Røgalarmsdag den 1. december

Den nordiske røgalarmsdag bliver den 1. december og afholdes efter planen første gang i 2012. Her vil der blive fokuseret på, hvordan man kan forbedre sin brandsikkerhed ved at anskaffe sig en røgalarm, og der vil blive informeret om, hvordan man opsætter og tester røgalarmer.


Herudover behandlede ministrene en række andre fællesnordiske projekter. Det blev bl.a. også besluttet, at der skal være mulighed for at forhåndsplacere beredskabskapaciteter mellem de nordiske lande i tilfælde af særlige hændelser.


Et andet punkt på dagsordenen var en analyse af et tættere samarbejde om fælles udnyttelse af ressourcer, f.eks. når der sendes akut hjælp til katastroferamte lande.


Store fordele ved at samarbejde

Forsvarsminister Nick Hækkerup, der deltog på mødet som minister for det danske redningsberedskab, understreger, hvor vigtigt samarbejdet på beredskabsområdet er specielt set i lyset af den finansielle situation.


- Det nordiske samarbejde er væsentligt for regeringen. Når vi ser på de besparelser, som vi står overfor, så er det vigtigt, at vi i Norden hele tiden udvikler samarbejdet og ser på fælles løsninger på tværs af grænser. Disse årlige møder er en god mulighed for at drøfte forhold om redningsberedskabet og samfundssikkerheden med ligesindede lande. Her kan vi dele erfaringer og hente inspiration. Jeg tror, at vi sammen kan finde på smartere måder at gøre tingene på og på den måde spare penge, udtaler Nick Hækkerup.


Mødet i Helsingfors foregik inden for rammen af den såkaldte Haga-erklæring, som blev vedtaget i april 2009. Læs mere om samarbejdet ved at følge linket i højre kolonne.