[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hackerangreb, terror, storbrande på Bornholm og en voldsom ulykke på en boreplatform. Det er blot nogle af de store hændelser, myndighederne skal håndtere under KRISØV 2011. Hændelserne, der heldigvis kun indtræffer på papiret, skal træne myndighederne i at reagere hurtigt i pressede situationer og i at koordinere deres indsatser.

Alle har et ansvar
En god håndtering af større hændelser kræver, at myndigheder og virksomheder er rutineret i at samarbejde – både med hinanden og med medier og borgere. Under KRISØV 2011 sættes der særlig fokus på at træne myndighedernes samarbejde med medierne om at levere god krisekommunikation til borgerne. Formålet er først og fremmest at sikre, at borgerne under en større hændelse har tilstrækkelig information til at kunne tage bedst muligt vare på sig selv.

- Det er vigtigt, at hele samfundet holder sig klar til at håndtere pludseligt opståede hændelser, understreger Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen.

- Vi bliver gang på gang mindet om, at katastrofer og større ulykker er svære at forudse. Men vi ved med sikkerhed, at de opstår. Det har vi alle – myndigheder, virksomheder og borgere – pligt til at forberede os bedst muligt på, siger han.

Myndigheder i tæt samarbejde
KRISØV afholdes hvert andet år med Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet som ansvarlige. KRISØV planlægges og gennemføres i et tæt samarbejde med centrale myndigheder med beredskabsansvar, med private beredskabsrelevante virksomheder, med lokale beredskabsstabe og flere mediehuse.

Derudover indgår den norsk-ledede øvelse SkagEx 11 som en del i KRISØV 2011. SkagEx 11 er en fuldskalaøvelse, som foregår i den ydre del af Oslofjorden og omfatter en skibskollision mellem en færge og en olietanker samt en større olieforurening. Danmark bidrager bl.a. med helikoptere og skibe til øvelsen.