[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En dæmning var ved at briste, en sø truede med at gå over sine bredder, og 5000 svin risikerede at drukne på en gård. Beredskabsstyrelsen har haft en travl weekend: Fra fredag middag til mandag morgen assisterede styrelsen kommunerne med pumper og andet lænsemateriel i alt 41 gange.

Mest travlt har der været i Midtjylland og på Sjælland. I weekenden har Beredskabsstyrelsens opgaver blandt andet været at hjælpe kommunerne med at sikre dæmninger, viadukter, veje og større områder mod oversvømmelser.

Oversvømmelserne skyldes en kombination af tøvejr, regn og frossen jord. Det fortæller sektionschef for Beredskabsstyrelsens Nationale Beredskab, Geno Pedersen:

- Tøvejret får de seneste måneders sne til at smelte. Sammen med regn ophobes smeltevandet på lavtliggende områder, fordi jorden stadigvæk er frossen og derfor ikke kan optage vandet. De store mængder vand får også kloakker til at skylle over og søer og åer til at gå over deres bredder, fortæller han.