[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Når sirenerne lyder landet over onsdag 4. maj, er der ikke fare på færde. Det sker for at afprøve systemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende. Man skal altså ikke foretage sig noget specielt – bortset fra at lytte til sirenesignalerne og lære dem at kende.
 
Under testen vil der i alt lyde tre signaler:

  • Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Lyden kommer fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  • Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
  • Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Foruden den årlige test med lyd afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.
 

Når det er alvor
Sker der en virkelig hændelse, er det vigtigt at vide, hvad sirenesignalerne betyder.

 Når varslingssignalet lyder, skal man: 

  • Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg.
  • Søge informationer hos public service-medierne DR og TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på tekst-tv side 150.

Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om, at der er sket afvarsling.
 

Sirenevarslingssystemet er de senere år brugt op til 10 gange om året. Det er især sket i forbindelse med udvikling af farlig røg og kemiske udslip.
 

Sirenerne aktiveres af politiet, men Beredskabsstyrelsen driver og vedligeholder sirenevarslingssystemet.
 

Ring ikke til 112 under testen
Når sirenerne lyder onsdag klokken 12, er der som sagt tale om en test. Ring derfor ikke til 112, politi eller brandvæsen. Unødvendige opkald kan blokere alarmcentralen for andre og livsvigtige opkald.
 

Fakta
Der er opsat i alt 1.078 sirener på bygninger eller master i byer og byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle ved at bruge mobile sirener.