[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Med en skæreslukker kan brandfolk for eksempel skyde et hul igennem en murstensvæg og køle lokalet ned ved at sprøjte vand igennem hullet. Kombineres dette med effektiv ventilation bagefter, bliver arbejdsmiljøet væsentligt forbedret for røgdykkerne.
 

Hvis brandfolkene samtidig har et termografisk kamera, kan de derudover følge den indvendige brandudvikling, selv om de befinder sig udenfor.
 

Sikkerheden øges
På den måde kan brug af nyt udstyr gøre det mere sikkert for brandfolk at bevæge sig ind i et brændende lokale. Og det er kernen i kurset i ”Taktisk brug af skæreslukker”, som Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev nu er ved at udvikle.
 

- Brandfolk skal lave så meget som muligt udvendigt, før de begynder den indvendige brandslukning. Og de kan lave mere ved taktisk at kombinere de her forskellige typer udstyr, siger sektionsleder Martin Sørensen fra Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole.
 

Det nye udstyr er allerede udbredt i flere kommunale redningsberedskaber. For eksempel har seks kommuner et skæreslukkeranlæg. Kurset vil indeholde såvel praktiske som tekniske dele, så kursisterne både lærer at betjene udstyret og anvende dets taktiske fordele.
 

Kurset bliver et modul under fagområdet Brand, og vil henvende sig til holdledere og indsatsledere. Undervisningen vil trække på udenlandske erfaringer med taktisk røgdykning samt forskningsbaserede undersøgelser.
 

Dørene forventes at blive åbnet for de første kursister inden udgangen af i år.