[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Kloakanlæg og afløbssystemer kommer på en hård prøve, hvis der som varslet af DMI opstår skybrud over landet i aften og i nat. Det samme kan blive tilfældet for husejere, som bor i lavtliggende områder eller hvis bolig ligger lavt i forhold til kloaksystemet.
 

Sådan undgår husejere spildevand i kælderen
På Klima- og Energiministeriets hjemmeside klimatilpasning.dk kan man finde råd om, hvordan man som husejer kan forholde sig, hvis man vil undgå at få regn- eller kloakvand i kælderen i tilfælde af kraftig regn.
 

Klar til at assistere kommunerne
Beredskabsstyrelsen følger situationen, og mandskab og materiel på styrelsens centre er klar til at rykke ud for at assistere kommunerne med pumpeudstyr, hvis det skulle blive nødvendigt.