[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvert år opstår omkring 500 brande i komfurer i Danmark, viser tal fra Beredskabsstyrelsen. Brandene koster store materielle skader, og i 2010 mistede fem personer livet som følge af komfurbrande.
 

I over seks ud af ti tilfælde er årsagen til brandene uopmærksomhed. Erfaringer fra Norge viser også, at ældre eller meget berusede personer ofte er involveret i disse brande.
 

På baggrund af de mange komfurbrande har Sikkerhedsstyrelsen lanceret informationskampagnen "Brug kogepladerne med omtanke." Som del af kampagnen har Sikkerhedsstyrelsen udarbejdet "Fem gode komfurråd" og radiospots.