[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Sæsonen for salg af fyrværkeri til private går fra den 1. til den 31. december. I den periode vil masser af danskere traditionen tro fragte fyrværkeri hjem fra salgsstederne rundt om i landet. En ændring af reglerne betyder, at private i år må transportere fyrværkeri med en samlet eksplosivstofmængde på højst 5 kg.


Mængden af eksplosivstof – det vil sige det krudt, der får fyrværkeriet til at sprænge – angives på fyrværkeri med betegnelsen NEM. Det står for ’Netto Eksplosivstof Mængde’. Man skal altså holde øje med, at der er angivet en NEM-værdi, og at den samlede NEM-værdi ikke overstiger 5 kg.


- Tidligere måtte man i en privat bil transportere fyrværkeri med en samlet NEM-vægt på højst 3 kg. Det er nu ændret til 5 kg, hvilket også svarer til den højst tilladte NEM-vægt for fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem, oplyser cand. scient. Majken Strange fra Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse.


Fyrværkeri er farligt gods

Fyrværkeri betragtes som farligt gods og er i sagens natur eksplosivt. Derfor skal fyrværkeri omgås med forsigtighed, også når det transporteres.


- Som privatperson må man kun transportere fyrværkeri til ens eget personlige eller hjemlige brug, og man må ikke transportere det sammen med andet farligt gods. Har man f.eks. til daglig en reservedunk til benzin i bagagerummet, skal man altså huske at lade den stå derhjemme, når man skal ud og handle fyrværkeri, slutter Majken Strange.


I højre kolonne er der links til sider, hvor man kan finde relevante vejledninger og regler vedrørende fyrværkeri.