[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Rygning var årsag til mindst 35 af de 72 brande, som kostede menneskeliv sidste år. Det viser nye tal for 2010.
 

I 2010 mistede 74 mennesker livet ved i alt 72 brande. Det viser den endelige opgørelse af antallet af omkomne i brand, som Beredskabsstyrelsen har foretaget. Rygning angives som årsag til mindst 35 af disse brande.
 

Tobaksrygning er skyld i en stadig større del af de dødsbrande, som man kender årsagen til. Fra 1990 til 2010 steg andelen af rygningsrelaterede dødsbrande fra omkring 40 til 55 procent.
 

I løbet af samme periode er der blevet færre rygere. Ifølge Danmarks Statistik faldt andelen af daglige rygere i befolkningen fra 44 procent i 1990 til 25 procent i 2006.
 

- Det skyldes formentlig, at antallet af personer i risikogrupperne stiger. Der kan således godt være færre danskere, der ryger, samtidigt med, at der er flere i risikogrupperne, der omkommer ved brand, siger fuldmægtig i Beredskabsstyrelsen, Berit Lumbye Siemer.
 

Røgalarmer og selvslukkende cigaretter
For at forebygge dødsbrande opfordrer Beredskabsstyrelsen til, at man installerer røgalarmer i sit hjem. Desuden indføres der krav om, at cigaretter i alle EU-medlemslande skal være selvslukkende inden udgangen af 2011.
 

Antallet af omkomne ved brand ventes at falde med 5 til 10 personer om året, når de selvslukkende cigaretter er indført i Danmark. Det vurderer Beredskabsstyrelsen på baggrund af erfaringer med selvslukkende cigaretter i USA.