[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Over hele landet anerkendes de frivilliges indsats med aktiviteter i anledning af den nationale frivillighedsdag kaldet Frivillig Fredag.


De frivillige yder et værdifuldt bidrag til redningsberedskabet i Danmark. Der var eksempelvis frivillige med på hver anden af Beredskabsstyrelsens skybrudsindsatser i løbet af sommeren. I alt rykkede styrelsen ud til 85 skybrudsassistancer, og ved 40 af disse indsatser var frivillige med til at fjerne vand fra oversvømmede områder.


Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, takker de mange frivillige i redningsberedskabet for deres indsats:


- Det er jo noget andet end lønnen, der driver vores frivillige. Det er engagementet, interessen for beredskab, kammeratskabet og ønsket om at gøre en forskel, når det gælder. Deres indsats er al ære værd.


Fokus på frivillige

EU-Kommissionen har udråbt 2011 til frivillighedsår. I Danmark har Socialministeriet på baggrund af sats-puljeaftalen 2010 taget initiativ til, at den sidste fredag i september fremover er national frivillighedsdag.


For at markere årsdagen fokuserer Beredskabsstyrelsens interne medarbejderblad RESPONS på de frivillige, og bladet gøres offentligt tilgængeligt. Download en elektronisk udgave af bladet via linket i højre kolonne.


Akutte opgaver

Beredskabsstyrelsens frivillige sendes i stigende omfang ud til akutte brand- og redningsopgaver. I 2010 var frivillige med på 26 procent af Beredskabsstyrelsens assistancer. Oftest deltager frivillige på assistancer i forbindelse med brand, oversvømmelse og afstivning af bygninger, der er i fare for at styrte sammen.


Læs mere om arbejdet som frivillig hos Beredskabsstyrelsen via linket i højre kolonne.