[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Kommunernes brandvæsener rykkede ud til 11.417 blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatiske brandalarmanlæg) i 2010. Det fremgår af den seneste udgave af Beredskabsstyrelsens statistiske nyhedsbrev (nr. 4/2011).
 

Det er det højeste antal nogensinde. Det samme gør sig imidlertid gældende for antallet af detektorer i ABA-anlæggene. Antallet af udrykninger til blinde alarmer pr. detektor i ABA-anlæggene har derfor ligget nogenlunde konstant i de seneste tre år, efter at være faldet i en årrække.
 

Anlæg forhindrer storbrande
Brandvæsenets mange udrykninger til blinde alarmer fra ABA-anlæg koster kommuner og virksomheder tid og ressourcer.
Men anlæggene forhindrer også, at større værdier går op i røg.
Kun 1,3 procent af de brande, der bliver detekteret af et ABA-anlæg, når at udvikle sig til store brande. For brande, hvor alarmeringen sker telefonisk til 1-1-2, er det tilsvarende tal 15 procent.
 

Tekniske forbedringer, bedre procedurer og dialog
I enkelte kommuner er det i de senere år tilsyneladende lykkedes at nedbringe antallet af udrykninger til blinde alarmer.
 

Beredskabsstyrelsen kontaktede derfor i 2010 de pågældende kommuner for at indsamle eksempler på "best practice" på området. På baggrund af svarene fra kommunerne udsendte styrelsen i april 2011 et notat til kommunerne med tre konkrete tiltag, som kan medvirke til at nedbringe antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæggene.
 

For det første kan tekniske forbedringer af eksisterende anlæg reducere antallet af blinde alarmer. For det andet kan ændrede procedurer være en løsning, eksempelvis ved at brandvæsenet først tilkaldes, hvis to eller flere detektorer aktiveres. Denne løsning må dog ikke kompromittere brandsikkerheden. Endelig har dialog mellem brandvæsenet og anlægsejerne vist sig at være en måde at nedbringe antallet af blinde alarmer på.