[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I 2010 omkom 67 mennesker ved brand, mod 71 året før. Begge år er antallet lavere end gennemsnittet på 80 branddøde de seneste 20 år.
 

Tallet for 2010 kan stige lidt, når den endelige opgørelse ligger klar. Erfaringen viser dog, at det typisk kun drejer sig om få personer, oplyser fuldmægtig Berit Lumbye Siemer fra Beredskabsstyrelsen:
 

- I fire ud af de fem seneste år har antallet af omkomne ligget under gennemsnittet på 80 branddøde om året. Så det er glædeligt, siger hun.
 

Overingeniør Peter Hofman-Bang fra Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse følger op:
 

- Hvis jeg skal pege på den vigtigste årsag til de gode tal, så er det, at stadigt flere får en røgalarm i deres hjem. Røgalarmer redder liv, fortæller han.
 

Halvt så mange branddøde i julen
Med et gennemsnit på 10 omkomne er december typisk måneden med flest branddøde. Opgørelsen for 2010 viser et væsentligt fald i antallet af omkomne i forhold til samme måned året før:
 

I december 2010 omkom syv mennesker ved brand. Året før drejede det sig om 13. 

I de sidste to uger af december 2010 mistede fem personer livet ved brand. I 2009 lød det tal på 10.