[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

16.680. Så mange gange måtte landets brandvæsener sidste år rykke ud for at slukke en brand. Det er 2.244 færre brandudrykninger end i 2009 og svarer til et fald på 12 procent.
 

Der har især været færre brande på åbne arealer. Antallet af udrykninger til naturbrande faldt således med cirka 600, og i alt kørte de kommunale brandvæsener i 2010 ud til 2.000 færre brande på åbne arealer end året før.
 

- Årsagen til de færre udrykninger til naturbrande skyldes, at der var færre tørkeperioder i 2010. Vores erfaringer viser, at tørt vejr logisk nok giver anledning til flere naturbrande, forklarer specialkonsulent i Beredskabsstyrelsen, Steen Hjere Nonnemann.
Udrykninger til erhverv og beboelse har ikke ændret sig særligt meget.
 

Mange blinde og falske alarmer
På trods af det lave antal brande var 2010 et travlt år for de kommunale brandvæsener. Det skyldes bl.a. mange blinde og falske alarmer, som gav anledning til henholdsvis 13.546 og 893 udrykninger.
 

I alt rykkede de kommunale brandvæsener ud 37.979 gange. En tredjedel af disse udrykninger gik således til blinde eller falske alarmer.
 

Stigningen i antallet af udrykninger til blinde alarmer hænger sammen med, at der er opsat flere automatiske brandsikringsanlæg.
 

Hovedparten af samtlige udrykninger går til brande
Ud af samtlige udrykninger til reelle alarmer går de fleste - 68 procent - til brandopgaver. Miljø- og redningsopgaver udgør henholdsvis 17 procent og 14 procent.
 

Beredskabsstyrelsen vil i den kommende tid analysere udviklingen og årsagerne til udrykningerne. Resultaterne offentliggøres løbende i nyhedsbreve.