[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Få et hurtigt overblik over redningsberedskabets kapacitet og virksomhed i Danmark ved at slå op i Redningsberedskabets Statistik 2011. Statistikken udarbejdes af Beredskabsstyrelsen og er netop udkommet.
 

I Redningsberedskabets Statistik 2011 kan man for eksempel finde tal om følgende:

  • De kommunale redningsberedskabers udrykninger fordelt på reelle alarmer, blinde alarmer fra automatiske alarmeringsanlæg (ABA), andre blinde alarmer og falske alarmer.
  • De kommunale redningsberedskabers afgangs- og udrykningstider.
  • De kommunale redningsberedskabers udrykninger fordelt på udførte opgaver.
  • Det statslige redningsberedskabs assistancer.
  • Dødsbrande og omkomne ved brand fordelt på køn, alder og brandårsag.

 

Baggrund
Statistikken er hovedsagligt baseret på de kommunale redningsberedskabers og det statslige redningsberedskabs indberetninger til ODIN. Det er en forkortelse for Online Dataregistrering og INberetning.

Alle kommunale redningsberedskaber har pligt til at indberette deres aktiviteter til ODIN. 
Redningsberedskabets Statistik 2011 udgives også i elektronisk format.