[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Branden på Toelt Losseplads i Fredensborg Kommune blev generelt håndteret godt: Ilden blev slukket, og ingen kom til skade. Det fremgår af rapporten fra Institut for Beredskabsevaluering.Læren af episoden er, blandt andet, at indsatsledelser generelt skal være fremsynede i forhold til de afledte konsekvenser af en hændelse - og at indsatsledelser bør nedsætte tværgående stabe, når udviklingen af en hændelse kræver det.

Udviklede sig til en større hændelse

Episoden på Toelt Losseplads udviklede sig fra en mindre brand til en større og mere kompleks hændelse. Det gav indsatsledelsen en række uventede udfordringer i forhold til det tværgående samarbejde mellem myndigheder, ledelse og kommunikation med befolkningen og medierne.

På den baggrund besluttede Institut for Beredskabsevaluering at undersøge hændelsen, som en konkret case, og komme med anbefalinger til, hvordan lignende episoder kan forebygges og håndteres i fremtiden. Det er altid muligt at lære af større hændelser, understreger fungerende kontorchef i Beredskabsstyrelsen, Mads Ecklon:

- De læringspunkter, som fremgår af evalueringen, retter sig ikke kun mod aktører, der kan blive involveret ved brande på lossepladser. Læringspunkterne kan også bruges til inspiration for andre, som skal håndtere hændelser af større karakter og kompleksitet.

Brug af læringspunkter
Beredskabsstyrelsen inddrager læringspunkterne fra branden på Toelt Losseplads i arbejdet med at revidere "Retningslinjer for indsatsledelse" og i afholdelse af kurser om samfundets beredskab og om krisekommunikation.

Læringen bliver også nyttiggjort i Beredskabsstyrelsens samarbejde med Professionshøjskolen Metropol om udviklingen af Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, oplyser Mads Ecklon.