[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Et behandlingsanlæg for lavradioaktivt affald blev mandag middag ramt af en eksplosion i det sydlige Frankrig. Der er ikke sket et radioaktivt udslip i forbindelse med eksplosionen, oplyser de franske myndigheder.

Eksplosionen skete i en ovn til smeltning af metallisk affald med et lavt indhold af radioaktivt materiale hos firmaet Centraco.

På samme fabriksområde er der også et anlæg til fremstilling af brændsel til kernekraftværker, indeholdende både uran og plutonium (såkaldt MOX-brændsel). Dette anlæg er ifølge de foreliggende oplysninger ikke berørt af eksplosionen.