[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det fremgår af Beredskabsstyrelsens statistiske nyhedsbrev, ”Det kommunale redningsberedskabs udrykningstider 2007-2010”, der netop er offentliggjort. Statistikken er baseret på redningsberedskabernes egne indberetninger til Beredskabsstyrelsens registreringssystem ODIN (Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem).
 

Statistikken viser, at den gennemsnitlige udrykningstid på landsplan mellem 2007 og 2010 var cirka otte minutter. 75 procent af alle udrykninger var fremme på under ti minutter, mens 93 procent nåede frem inden for et kvarter.
 

Der findes ikke centralt fastsatte regler for udrykningstider. Det er kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner, der beslutter, hvilket serviceniveau de ønsker.
 

Statistikken viser, at den gennemsnitlige udrykningstid har ligget på nogenlunde samme niveau i regionerne de seneste fire år – bortset fra Nordjylland, hvor udrykningstiden er blevet 40 sekunder længere i 2010 i forhold til de foregående år.