[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Brandmænd får nu mere praksis i deres uddannelse. Grunduddannelsen bliver forlænget fra 37 til 74 timer. Samtidig bliver der lagt mere praksis ind i undervisningen.
 

- Det har vi gjort for at klæde den enkelte brandmand bedre på til at løse de opgaver, som han møder i arbejdet allerede fra start. Arbejdet som brandmand er jo et praksiserhverv, forklarer sektionsleder Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og HR-udvikling, Michael Rasmussen.
 

Repræsentanter for en bred kreds i redningsberedskabet har deltaget i arbejdet med at sammensætte den nye uddannelse.
 

Flere timer før første udrykning
Den nye uddannelse betyder, at en brandmand fremover skal have flere uddannelsestimer, før han eller hun må køre med på udrykning. Det må nemlig først ske efter grunduddannelsen, som nu bliver forlænget til to uger.
 

Uddannelsen er fortsat bygget op i to forløb: Grunduddannelsen og funktionsuddannelsen – og en fuldstændig uddannelse er stadig på 222 timer eller seks uger.
 

Overgangsuddannelse
For at sikre en glidende overgang har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en overgangsuddannelse. Kursister som allerede har taget grunduddannelsen og kun mangler at gennemføre funktionsuddannelsen kan således fortsætte uddannelsesforløbet med den nye funktionsuddannelse.
 

Temadage
I løbet af februar, marts og april holder Beredskabsstyrelsen temadage om den nye uddannelse. Temadagene er tiltænkt instruktører, holdledere og uddannelsesansvarlige.
 

I det seneste nummer af Beredskabsstyrelsens nyhedsbrev om beredskabsfaglige uddannelser, UddannelsesNyt, kan du læse mere om den nye brandmandsuddannelse og temadagene.