[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Materiellet var klargjort, og mandskabet var parat på Beredskabsstyrelsens centre landet over, da stormen ramte Danmark søndag. De kraftige vindstød, som flere steder nåede op på orkanstyrke, gik bl.a. ud over tage og ikke mindst træer, der væltede i stormen.


I Nordjylland, hvor stormen ramte først, assisterede Beredskabsstyrelsen med flere afstivnings- og afdækningsopgaver, det gjaldt bl.a. et plejehjem i Morsø Kommune, hvor Beredskabsstyrelsen Nordjylland assisterede med understøtning og afdækning af tag m.m.


På landsplan drejede de fleste indsatser sig dog om fjernelse af væltede træer. Her assisterede Beredskabsstyrelsens centre på Sjælland adskillige gange.


Mange frivillige i aktion

Beredskabsstyrelsen havde forud for stormen bedt sine frivillige om at være klar til indsats, hvis det skulle blive nødvendigt. Mandskab fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene, som rummer styrelsens særlige frivilligcenter, var således flere gange kaldt ud til assistancer på Sjælland.


I alt assisterede Beredskabsstyrelsen de kommunale redningsberedskaber 29 gange i forbindelse med stormen.