[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

År 2010 blev det travleste operative år for Beredskabsstyrelsen siden 2006. Karakteristisk for året var usædvanlig mange operative opgaver i både Danmark og udlandet samt afslutningen af den politiske aftale om redningsberedskabet for 2007-2010.
 

Det fremgår af Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2010, som netop er blevet offentliggjort.
 

Usædvanligt vejr i Danmark og humanitære katastrofer i verden betød, at Beredskabsstyrelsen havde mange assistancer både nationalt og internationalt i 2010. I løbet af året rykkede styrelsen ud til 792 assistancer i Danmark og havde 17 udenlandske assistancer bl.a. i Haiti, Chile, Libanon, Polen og Pakistan.
 

I 2010 fik Beredskabsstyrelsen desuden certificeret et tungt USAR-hold (bymæssig eftersøgnings- og redningshold) af FN.
 

Gennemførelse af politisk aftale
2010 var også det sidste år i det fireårige politiske forlig om redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen har gennemført 20 ud af 22 projekter, som styrelsen skulle gennemføre i løbet af forligsperioden 2007-2010.
 

To projekter mangler således at blive gennemført, hvilket skyldtes udefrakommende forhold. Begge projekter forventes færdigimplementeret i første halvår af 2011.